Damloop

Advertenties en flyers

In opdracht van Le Champion heb ik voor de Dam tot Damloop advertenties en abri's ontworpen die zowel de Damloop zelf als hoofdsponsor Asics representeren. De abri's zijn ingezet in Amsterdam en omliggende steden.